Test provjere znanja – DEMO

Dobrodošli! Ovo testiranje služi da okvirno procijenite Vaše znanje njemačkog jezika u skladu sa evropskim referentnim okvirom za jezike. Naglašavamo da je su rezultati testa okvirni i da se za precizno i detaljno testiranje i/ili konsultacije sa našim stručnim predavačima javite na XYZ.

Kod svakog zadatka postoji samo jedan tačan odgovor. Nakon što ste odabrali jedan od ponuđenih odgovora kliknite na „Dalje“, kako biste došli do narednog zadatka.

U svakom trenutku možete završiti test klikom na opciju „Završi test“. Dobićete svakako Vaše rezultate na mejl, ali se oni odnose samo na ona pitanja, na koja ste dali odgovor.

Po završetku testa kliknite na opciju „Pošalji test“. Automatski ćete dobiti rezultate putem mejla.

Srećno!

Email
Ime i prezime
1
Hallo, ich bin Max, und wie __________ Sie?
2
__________ du Kinder?
3
__________ du Geld?